අද සිට දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු ඉහළට

අද මේ මොහොතේ (03 රාත්‍රී 12.00) සිට විදුලි සංදේශ බද්ද ඉහළ නංවන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.
ඒ අනුව 11.25%ව පැවති විදුලි සංදේශ බද්ද 15%ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙන බව කොමිසම පෙන්වා දෙයි.
එවන් තත්වයක් තුළ බද්ද ඉහළයාමත් සමඟ ඊට අමතරව 8%ක්ව පැවති එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද 12% දක්වා ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් දුරකථන බිල්පත් ගාස්තු 8%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙයි.
කෙසේ වෙතත් අන්තර්ජාල ගාස්තු සඳහා විදුලි සංදේශ බද්ද බලනොපාන අතර වැට් බද්ද අනුව එම ගාස්තු 4%කින් ඉහළ යනු ඇත.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.