පලිහක්කාර විතරක් දෙන්න : දේශබන්දු ඉල්ලයි !

බස්නාහිර පළාත බාර ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් සති දෙකක් නිවාඩු ලබාගැනීම නිසා එම ධුරයේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජගත් පලිහක්කාර පත්කර තිබේ.
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමකට අනුව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා මේ සඳහා පත්කර ඇති බවයි.
සාමාන්‍යයෙන් ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් නිවාඩු යන විට, එම ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා පත්කරනු ලබන්නේ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකි. එම සම්ප්‍රදාය උල්ලංඝනය කරමින් මෙහිදී නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු පත්කර තිබේ.
දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට මේ වන විට චෝදනා රැසක් එල්ල වී ඇති අතර, එම චෝදනාවලට අදාළ කරුණු නිසා මෙසේ තමන්ට පාලනය කරගත හැකි පුද්ගලයෙකු වැඩ බැලීම සඳහා පත්කළේද යන්න සම්බන්ධයෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ කතාබහක් ඇති වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.