“අරගලය ඉවර නෑ – දිනන තුරු හැරෙන් නෑ” ඊයේට දින 50 යි

ගෝටාගෝගම පැවැත්වෙන ජනතා අරගලයට අදට දින 50ක් සනිටුහන් වීම නිසා “අරගලය ඉවර නෑ – දිනන තුරු හැරෙන් නෑ… ගෝල් ෆේස් අරගලයට අදට දින 50 යි !” යන තේමාවෙන් ඊයේ (28) කොල්ලුපිටියේ සිට ගෝල් ෆේස් දක්වාත් ඉන් ඉදිරියට යමින් ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය පිවිසුම දක්වා පාගමණින් ගොස් එහිදී රැලියකද පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට, ගෝටාගෝගම අරගලයේ නිතර ජනතාව, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්, ශිෂ්‍ය සංගම්, පූජ්‍ය පුජක පක්ෂය, කළාකරුවන්, සාහිත්‍යකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්වී සිටියහ.
පාගමන අවසානයේ රාත්‍රියේ ගෝටාගෝගමදී සංස්කෘති සැඳෑවක්ද සංවිධානය කර තිබිණි.

ඡායාරුප – රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.