දෙවියන්ට කරන කන්නලව් මුහුදට බිලිවෙමින් තිබෙන කාලෙක ප්‍රසාදිනීගේ දොඩමළු චිත්‍රමය “ස්පන්දනය Pulse”

ප්‍රසාදිනී කුමාරිගේ ඒක පුද්ගල චිත්‍ර කලා ප්‍රදර්ශන ජුනි මස 3, 4, 5 යන දිනවල Lionel Wentd කලා ගාරයේදී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. 03 වෙනිදා සවස 5.00 ට එය විවෘත වන අතර 4, 5 යන දෙදින තුළ එය කලා සිතැති ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය වනු ඇත.
අප ජීවත් වන්නේ ඉතාමත්ම දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක් තුලය. කාට හරි සිතෙන්නට පුළුවන් මේ කාලයේ කලාවක් රස විඳීන්නට පුළුවන් මානසික නිදහසක් මිනිසුන්ට තියෙනවද කියලා. ඇත්ත!, අප ජීවත් වන්නේ මිනිස් ජීවිත බිත්තියටම හේත්තු වී තිබෙන කාල වකවානුවක් තුළය. ඒත් අපට ජීවිතය ආපස්සට හරවා ගැනීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. මොන තරම් දුක් කරදර ආවත් ඒ සියලුම බාධක බිද හෙලා අප ඉදිරියටම යා යුතුව ඇත.
ස්වාභාවික මිනිසෙකු සංස්කෘතික මිනිසෙකු බවට පත් වන්නේ කලාව සාහිත්‍යය වගේ කලා ශානරයන් ඇසුරු කිරීමෙන් බව අප දන්නා වූ කාරණයකි. එහෙත් අපට මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නට වී තිබෙන්නේ කලාවන් රස විඳිනවට වඩා එදිනෙදා ජීවිතය ගැට ගසා ගන්නට සටන් කිරීමය. ඉතින් අපි ඒ ජීවන සටනට මුහුණ දෙන ගමන් කලාව රස විඳින එකත් අමාරුවෙන් හරි කරන්නට උත්සාහ කරමු. ඒ නිසා 3,4,5, යන දිනවල Lionel Wentd කලා ගාරයට එන්න. ප්‍රසාදිනී කුමාරිගේ “ස්පන්දනය” චිත්‍රමය ඇත්දැකීම විදගමු, ඒ ගැන අපි කතා කරමු, ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීමක් එකතු කර ගනිමු, ඉතින් !, ඔබ එන්න, ඔබ ඇවිත් යන්න එන්න…

– සාලිය ඉදුරුවිතාන

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.