මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් CID ප්‍රකාශයක් ගනියි

රටම ගිනි තබමින් මැයි 09 වෙනිදා ගෝල්ෆේස් අරගල භූමියට එල්ල වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (25) හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ.
ඊයේ (25) සවස මෙසේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.