අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ පාගමන ඇරඹෙයි

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණය හා විරෝධතා පා ගමන මිට සුළු මොහොතකට පෙර කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ විය.
පාගමන කොළඹ, සෞන්දර් විශ්වවිද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ වූ අතර මේ වනවිට ටවුන්හෝල් දක්වා ගමන් කර ඇතැයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන අතර පා ගමනේ ගමනාන්තය කොතනදැයි මේ වන විටත් සඳහන් කර නොමැත.

 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.