නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ලබන සතියේ

ගෝඨාභය රනිල් වික්‍රමසිංහ නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය ලබන සතියේ දිවුරුම් දීමට කටයුතු කරන අතර අමාත්‍ය මණ්ඩලය අගමැතිවරයා ඇතුළුව විස්සකට සීමා කෙරෙන බවද අගමැතිවරයා පවසයි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම රජයේ අමාත්‍යවරුන් කිසිවකුත් වැටුප් හෝ අමතර වරප්‍රසාද නොලබා අමාත්‍ය ධුරවල කටයුතු කිරීමට එකඟතාවය පළ කර ඇති බවද පවසයි.
මේ අතර රට තුළ විරෝධතා වාතාවරණය පහව යනතුරු අමාත්‍යවරුන්ට එක් පසු ගමන් රථයක් පමණක් පාවිච්චි කරන්න ද අවසර දෙන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබෙන බවද වාර්තා වේ. එසේම කිසිදු අමාත්‍යවරයෙක් සඳහා පෙර ගමන් රථ හෝ පෙර ගමන් පොලිස් රථ පාවිච්චි කිරීමට අවසර නොලැබෙන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇති බවත් රටේ පවතින විරෝධතා සහිත වාතාවරණය පහව ගිය පසු පසුගමන් රථද නතර කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරණය කර ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.