“තත්ත්වය වෙනස් නොවුණහොත් ඉල්ලා අස්වෙනව” – මහ බැංකු අධිපති

සතියක් හෝ සති දෙකක් ඇතුළත රටේ තත්ත්වය වෙනස් නොවුණහොත් තමන් මහ බැංකු අධිපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන බව ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පැවසීය.
විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු සඳහන් කළේ ඒ බව ජනාධිපතිවරයා සහ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ වෙත තමන් දැනුම්දී ඇති බවය.
මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසන්නේ, රට තුළ‌ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් නොමැති නම් ගන්නා ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවලින් කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් නොමැති බවත් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති නොවූවහොත් ආර්ථික තත්ත්වය ඉදිරියේ දී තවදුරටත් නරක අතට හැරෙනු ඇතැයි ද හෙතෙම කීය.
එහිදි අධිපතිවරයා පැවසුවේ,
“දේශපාලනඥයන්ට එකතුවෙලා ස්ථාවරත්වයක් ගෙන එන්න බැරි නම් කාටවත් මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බෑ. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය නොමැති නම් මම තනතුරේ ඉන්නේ නෑ. සතියක් දෙකක් ඇතුළත් දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ගේන්න බැරි නම් කවුරු අධිපති ධුරයේ හිටියත් රටේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න බැහැ. ඒ නිසා සතියක් දෙකක් ඇතුළත දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති වුණේ නැතිනම් මහ බැංකු අධිපති ධුරයේ දැරී සිටීමට මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ බව මා ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට දැනුම් දී තිබෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.