දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ට පන්න පන්නා පහරදෙයි

බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ට බේරේ වැව ආසන්නයේදී පිරිසක් විසින් පහරදී තිබේ.
මේ අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තෙන්නකෝන් ගේ රථයට ද එම ස්ථානයේ සිටි පිරිස විසින් පහරදී ඇති බව වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.