මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින්, මහ බැංකුවෙන් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්

රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි කිරීමෙන් පමණක් පවතින බිහිසුණු අර්බුදය විසඳිය නොහැකි බවත් ඒ සඳහා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ සමාජ ස්ථාවරත්වය අත්‍යාවශ්‍ය බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ ඇතුළු ඉහළම නිලධාරීන් අද (29) පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී අවධාරණය කරණු ලැබීය.
දේශපාලන අධිකාරිත්වය විසින් රටේ මේ වනවිට ඇති වී තිබෙන දේශපාලන සහ සමාජ අස්ථාවරත්වය නිමා කිරීමට පියවර ගත යුතු බවත් මහ බැංකුවට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු බවත් මෙහිදී ඔහු අවධාරණය කෙරිණ. ආර්ථිකය වැටෙමින් පවතින විශාල අනතුරෙන් ආපසු හැරවීමට ගන්නා උත්සාහයේදී යම් ප්‍රමාණයකින් අර්බුදය තීව්‍රවීම වැලැක්විය නොහැකි බවත් විදුලි ස්වීචයක් නිවා දමන මෙන් එය හැරවිය නොහැකි බවත් ඔහු අවධාරණය කරනු ලැබීය.
සියලුදෙනාගේම දැඩි කැපකිරීම්වලින් පවතින තත්වය ආපසු හැරවීම කළ යුතු බවත් එම කැපකිරීම් නොකළහොත් ‘කුඩුපට්ටම් වීම’ වැලැක්විය නොහැකි බවද ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කරන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළද ඊට අදාල ක්‍රියාමාර්ග එම ප්‍රකාශයත් සමගම නොගැනීම නිසා එම ප්‍රතිව්‍යූහගත නොකිරීම තවත් මාසයකින් පමණ කල් යනු ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.