“මොන පාලනය ගැන හිතන්නත් ජනාධිපතිවරයාත්, මේ ආණ්ඩුවත් ඉවත් විය යුතුයි”

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත හි පිහිටි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අද පෙරවරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී  ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ නායක අනුර දිසානායක ගෙන් මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්ණයක් වූවේ, විපක්ෂයේ පක්ෂ මූලික වී අන්තර් පාලනයක් පිහිටුවීම ගැන තිබෙන සාකච්ඡාව ගැන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මතය මොකක්ද?
“කවර පාලනයක් ගැන හෝ කල්පනා කළ යුතු වන්නේ පළමු කොටම ජනාධිපතිවරයාත්, මේ ආණ්ඩුවත් ඉවත් වීමෙන් අනතුරුවයි. මේ ජනාධිපතිවරයාත්, මේ ආණ්ඩුවත් තබාගෙන සාකච්ඡා කිරීමෙන් පලක් නැහැ. ඔවුන් ඉවත් වූ පසු අන්තර් පාලනයේ ව්‍යුහය මොකක්ද, ගමන් කරන්නේ මොන දිසාවටද ආදිය සාකච්ඡා කළ හැකියි. අද වන විට මේ පාර්ලිමේනතුවේ කිසිදු පාර්ශ්වයකට බහුතරයක් නැහැ. පාර්ශ්වයන් පහක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ ඉතිරි වූ කොටස, ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වී ස්වාධීන වූ කොටස, සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නායකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම, අපේ කණ්ඩායම සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම වශයෙන්. මේ කණ්ඩායම් පහේ පොදු එකඟතාවයකින් ආණ්ඩුවක් හදනවා නම්, අපි තුන්දෙනෙක් ඉන්න අතර, අනික් අය 222ක් ඉන්නවා. හැදෙන ඕනෑම ආණ්ඩුවක් ඇතුළේ අපි කුඩා කණ්ඩායමක්. සකස් වෙන ඕනෑම ආණ්ඩුවක් අපෙන් පිටස්තර බල කණ්ඩායම්වල වුවමනාවන් අනුව හැදෙන ආණ්ඩුවක්. එවැනි ආණ්ඩුවකට අපි ඇතුළත් වෙනවාද නැද්ද කියලා වෙනම තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ල සාකච්ඡා කළ හැකි වන්නේ ජනාධිපතිවරයාත්, මේ ආණ්ඩුවත් ඉවත්වීමෙන් පමණයි. ඒ කිසිවක් සිදුනොවී කරන සාකච්ඡා කල්මැරීම සඳහා කරන ප්‍රයෝගයක් පමණයි. එවැනි සාකච්ඡාවලට අප සම්බන්ධ වන්නේ නැහැ.” යනුවෙන් පිළිතුරු ලබා දුන්නේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.