සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රු,500 කින් ඉහලට, නව මිල රුපියල් 2,850 ක්

අද(25) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ආනයනික සිමෙන්ති බෑගයක මිල නැවතත් ඉහළ දමා තිබේ.
සිමෙන්ති සමාගම් සඳහන් කළේ ඒ අනුව සිමෙන්ති මිල රුපියල් 500කින් අද(25) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බවයි.
මෙම මිල වැඩිවීමත් සමඟ ආනයනික සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 2,850කි.
 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.