ලංවීම ඉංජිනේරු සංගමය පස්වරු 4.15 න් පසුව රාජකාරිවලින් ඈත්වෙයි

යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් අයිතිය ඇමෙරිකා සමාගමකට විකිණීමට එරෙහිව පසුගියදා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන් පිරිසක් ආරමභ කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමර්ගය අද(නොවැ.01) සිට දැඩි කළ බව එම සංගමයේ සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු පවසයි.
මේ අනුව දිනපතා පස්වරු 4.15 න් පසුව කිසිදු රාජකාරියකට සම්බන්ධ නොවන බව එම සංගමයේ සභාපතිවරයා පවසයි.
ලංවීම ඉංජිනේරු සංගමය අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමර්ගය පසුගිය දා ආරමභ කළ නමුත් ලංවීම පාලනාධිකාරියේ කටයුතු තවදුරටත් පීඩාකාරී හෙයින් මෙලෙස ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කළ බව සභාපති කුමාරවඩු පැවසීය
 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.