වජිර කැළුම්ගේ නිර්මානාත්මක චින්තනය ‘’බිත්තර යුගය’’ ඔස්සේ මැනවින් කැපී පෙනෙයි

විවිධ මාන ඔස්සේ අපට ජීවිතය දැකිය හැකිය. මගේ පරිකල්පනය ඔබට වඩා වෙනස් ය. ඔබේ පරිකල්පනයත් එසේය.වජිර කැළුම් අපට වඩා වෙනස් චින්තකයෙකි. ‘’බිත්තර යුගය’’ ඔස්සේ ඔහු එය අපට පෙන්වයි.
විද්‍යා ප්‍රබන්ධකරණය වෙනම කලාවකි. ඉසියුම් නිර්මානාත්මක ගුණයක් අවැසිය. විසි වසරකට පෙර මට මුණගැහෙන විට පවා ලෝකය ගැන වජිර කැලුම් පෙරේරාට තිබුණු තියුණු කුතුහලයකි. ඔහුගේ නිර්මානාත්මක චින්තනය ‘’බිත්තර යුගය’’ ඔස්සේ මැනවින් කැපී පෙනෙයි.
‘’බිත්තර යුගය’’ මගේ සිත් ගත්තේ කතා එකතුවක් නිසාම නොවේ. නිර්මාණාත්මක භාෂා භාවිතයේ තවත් සුන්දර අත්හදා බැලීමක් නිසාය. වජිර කැලුම් පෙරේරාගේ ලේඛන කලාවේ ආකර්ෂණීයම පක්ෂයක් වන්නේ භාෂා භාවිතයයි.
ඔබ ලේඛන කලාවට ප්‍රිය කරන්නේනම් භාෂාවට ආදරය කළ යුතුය. එසේනම් ‘’බිත්තර යුගය’’ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ එකතුව කියවිය යුතුයැයි මට සිතේ. නිර්මානාත්මක ගුණයෙන් මෙන්ම භාෂා භාවිතයේ රමණීය අත්හදා බැලීම්වලින් එය පොහොසත් බැවිනි.
– රුවන් සමරසිංහ
මනෝවිද්‍යා උපදේශක / ලේඛක
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.