තොණ්ඩමන්ගේ CWC ය රජයට එරෙහි වීමට තීරණය කරයි

ඉදිරියේ දී පවතින රජයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඡන්දය භාවිත කිරීමට සිය පක්ෂය තීරණය කළ බව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය තීරණයක් ගෙන තිබේ.
එහි ප්‍රධාන ලේකම් ජීවන් තොණ්ඩමන් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ, ඉදිරියේ දී පවතින රජයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඡන්දය භාවිත කිරීමට සිය පක්ෂය තීරණය කළ බවයි.
තම පක්ෂයේ මෙම තීරණය පිළිබඳව රජයේ පක්ෂ නායකයින් ට විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකයින් ට හා ස්වාධීනව කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට ද දැනුවූ බව එම ට්විටර් පණිවුඩයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.