නෑ කියන ඉන්දීය ණය කොන්දේසි මෙන්න !

ඉන්දියාවෙන් ණය ලබාගැනීම සඳහා කිසිදු කොන්දේසියකට එකඟ වී නැති බව ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් පැවසුවද, ඊට අදාළ කොන්දේසි සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකා රැසක් ආරක්ෂක විෂය බාර ඇමැතිවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
සමුද්‍රීය ආවේක්ෂණය සඳහා ඩෝනියර් යාත්‍රා සැපයීම සහ බිම් නඩත්තු කටයුතු සඳහා කණ්ඩායමක් ලබාගැනීම යනුවෙන් සඳහන් එක් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මේ සඳහා පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ඉන්දීය තාක්ෂණ නිලධාරි කණ්ඩායමකගේ සහාය ලබාගැනීමටත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලබාදීමටත් මේ මගින් යෝජනා කර ඇත. මීට අදාළ මූලික සාකච්ඡාවක් 2021 මාර්තු 03 දින දෙපාර්ශ්වය අතර සිදු වී ඇති බව ද සඳහන් ය. මේ සම්බන්ධයෙන් වන ලිපියකට 2022 මාර්තු 15 දා අත්සන් තබා ඇති අතර, ඊට පෙර ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ද ලබාගෙන නැත.
ආරක්ෂක විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ හරහා ඉන්දියාවට ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාවේ මෙන්ම ගුවන් සීමාවේ ද කටයුතු සඳහා නිදහස් අවසරයක් ලැබෙන බවයි. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සඳහා ටොන් 4,000ක පාවෙන නැව් තටාකාංගනයක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ද තවත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය සිදුකරනු ලබන්නේ ඉන්දියානු ගෝවා නැව් තටාකාංගන සමාගම මගිනි. 2020 පෙබරවාරි 19 දින මීට අදාළ කැබිනට් තීරණයක් වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ගෙන ඇත. මීට අදාළ කටයුතුවලදී සියලුම බදු නිදහස් කෙරෙන අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුමකට ද බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමැතිවරයාගේ ඉන්දීය සංචාරයට‌ පෙර ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් කමල් ගුණරත්න විසින් අත්සන් තබා ඇත. මීට අදාළ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට පසුගිය 22දා අත්සන් තබා තිබේ.
ඊට අමතරව සමුද්‍රීය මුදවාගැනීම් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම සහ එහි කටයුතු ඒකාබද්ධව සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඩිජිටල් පහසුකම්, විශේෂයෙන්ම ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉන්දීය රජයේ මූල්‍ය ආධාර සහ තාක්ෂණ සහාය ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන පත්‍රිකාවක් ද ඇතුළත් ය. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ද ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තාක්ෂණ ඇමැතිවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ය. එසේම ධීවර වරාය සංවර්ධනය සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද මීට අදාළ ව ඉදිරිපත් කර තිබේ.
මේ සියලු ගිවිසුම් මෙරට ආරක්ෂාවට සෘජුව බලපාන බව පෙන්වා දෙන ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන්, සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි ගිවිසුම්වලදී බලවත් පාර්ශ්වයට වැඩි වාසි හිමිවීම අනිවාර්ය සාධකයක් බව ද අවධාරණය කර සිටී.
(මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සහිත ලිපියක් ලබන සතියේ ‘ලංකා’ හි පළවේ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.