ගෑස් ප්‍රවාහන රථයක් නවත්වා ගෑස් ගැනීමට යාමෙන් රත්ගම රත්වෙයි

ඊයේ (21) සිට රත්ගම මහජන පොළ ඉදිරිපිට ගෑස් පෝලිමේ සිටි පුද්ගලයින් කොළඹ සිට ගාල්ල දෙසට ගෑස් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබුණ ගෑස් ප්‍රවාහන රථයක් නවත්වා ගෑස් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමත් සමඟ එම ප්‍රදේශයේ නොසන්සුන්තාවයක් හටගත්තේය.
මේ හේතුවෙන් රත්ගම සහ කුමාරකන්ද අතර බස් ධාවනය නොවෙන අතර ගාල්ලේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙන බස් රථ රත්ගම හන්දියෙන් හරවා කුමාරකන්ද වෙත යවන බවද කොළඹ සිට එන බස් රථය එලෙසම කුමාරකන්දෙන් හරවා රවුම් පාරෙන් රත්ගම හන්දිය වෙත යොමුකරමින් තිබෙන බව වාර්තා විය.
රට පුරාම මෙලෙස ගෑස් සහ ඉන්ධන ලබාගැනීමේදී ගැටුම් ඇතිවී ඇති අතර මේ වනවිට ඉන්ධන පෝලිම්වල සිටි පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් ද මරණයට පත්වී ඇත.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.