තෙල් ටික ගනු පිණිස අලුයම සිට රැඳුණා – පෝලිම මැද්දෙ ඔහු මැරිලා බිම වැටුණා.

මහනුවරදී පෝලිමේදී ඇද වැටී අයෙක් මරු දකී.( ප්‍රවෘත්තියකි.)
දළදා හිමිට දුක කියමි.
මහ මං නගර නුබ සිඹිනා ගොඩ නැගිලි
ගෙඋයන් මං තීරු පුරවර සිරි මැවිලි
ණය කර මුළු රටම පිට ඔපයට බැබලී
පාලක නඩය නොදකී දුක රට නියැලී
කිරිපිටි බිඳට බිළිදුන් මොරදෙන සද්දේ
වියපත් ජනතාව ලෙඩ දුක් යම යුද්දේ
මහජන පෝලිම්ය සැතපුම් දුර ඇද්දේ
සංවර්ධනේ දැකපල්ලා රට මැද්දේ
නිල්වන් වලා පලවා හිස් ගතිය වඩා
හිරුතෙම ඇවිලුණා මහ ගිනි ගොබය කඩා
අසරණකමක දුක වා රැලි සමඟ දොඩා
බෝගම්බර වැවේ දිය රැලි වැටුණි හඬා.
සැවුලා හඬනු පෙර නිදිගැට නෙත පන්නා
බූලිය රැගෙන තෙල් පෝලිම මැද උන්නා
දහඩිය බිම පනී හිස් බඩ දඟලන්නා
වියපත් ලේ නහර ඇඹරී කකියන්නා
දළදා හිමියනේ කියනෙමි මෙය මුමුණා
ගෙතුළේ හිඟ පාඩු ගැන ඔහු හිත තැලුණා
තෙල් ටික ගනු පිණිස අලුයම සිට රැඳුණා
පෝලිම මැද්දෙ ඔහු මැරිලා බිම වැටුණා.
රැය දහවලේ දින දින නිදි නොලැබ ලැග
ජනයා රට වටේ පෝලිම්වලය දිග
ආහර, ගෑස් ,ඉන්ධන හැම තැනම හිග
පාලක නඩය නොදනී මේ අවුලෙ වග
ගොවිතැන පාළු වී යල මහ කරනු බැරී
ගොවි දන අසරණය ඇත දුක් ගොඩක එරී
මැද මහනුවර දළදා හිමි සඳුනි සිරී
මෙහෙමට ගියොත් අපිවත් යනු ඇතිය මැරී
සව්සිරි සැප විඳින පාලක නඩයිනට
අතවට පිරිත් නූලක් ගැටලනු කුමට?
පවසනු මැනව මෙය නායක හිමියනට
ආසිරි ඇවැසි දුක විඳිනා ජනයිනට…..

– බණ්ඩාර වැවගෙදර

Leave a Reply

Your email address will not be published.