තරුණ තරුණියන් විරෝධතා පාගමනින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට

සම්පත් විකුණා දමන, ජනතාව පෝලිම් ගස්සන ආණ්ඩුවට එරෙහි සමාජවාදී තරුණ සංගමය අද දින දැවැන්ත විරෝධතා පාගමනක් සහ රැලියක් කොළඹදී පවත්වන ලදී.
මේ සඳහා අතිවිශාල තරුණ තරුණයින් පිරිසක් සහභාගී වී සිටිනු දක්නට ලැබිණි.
තෙල් පෝලිම් තවත් එපා!, ඉන්දියාවට බිලිදුන් තෙල් ටැංකි, ඇමරිකාවට බිලිදුන් යුගදනවි වහා පවරා ගනු!, රට රැකීමට දේශප්‍රේමී තරුණ තරුණයින් එක්වවු!, තොපි සෙල්ලම් කරන්නේ අපේ අනාගතය එක්කයි, රටේ සම්පත් විකුණන ආණ්ඩුව ගෙදර යනු! ආදී සටන් පාට රැගත් බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුන් මරදාන ටෙක්නිකල් මංසන්දියේ සිට ආරම්භ වූ විරෝධතා පාගමණ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා පැමිණ එහි පිවිදුම ඉදිරිපිටදී රැළියක් ද පවත්වන ලදී
පහත පලවන්නේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරුප පෙළකි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.