සන්නද්ධ බලයේ තර්ජනයන්ට බියවී නිහඬ වීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළ රාජනී ගේ 68 වැනි ජන්ම දිනය අද

අද රාජනී ජීවත්ව සිටියා නම් ඇයගේ 68 වැනි ජන්ම දිනය සැමරීමේ භාග්‍ය අපට මෙන්ම ඇයටද හිමිවිය හැකිව තිබුණි.
ජීවත්වීමේ අයිතිය හිතුමනාපේ උල්ලංඝනය කිරීමට රජයට මෙන්ම සන්නද්ධ කල්ලිවලට හැකියාව ලබාගත් රටක යුක්තිය,සාධාරණත්වය,සමානාත්මාතාවය වෙනුවෙන් පෙනිසිටින්නන් ඝාතනය කිරීම මහා මානුෂික ඛේධවාචකයක් විය. රාජනී ගේ ඝාතනය සංකේතවත් කලේ මේ ඛේධවාචකයයි.
රාජනී කතාකිරීමේ නිදහස, විවේචනයේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ නිදහස වෙනුවෙන් ජනතාව සමග සිටගත්තා පමණක් නොව සන්නද්ධ බලයේ තර්ජනයන්ට බියවී නිහඬ වීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළාය. එහි අනතුරද රාජනී හොඳින් දැන සිටියාය. නමුත් කුමන දුෂ්කරතා මතුවුවත් එවැනි අයිතිවාසිකම් සඳහා ලංකාව වැනි රටක ජීවිතය පුජා නොකර ප්‍රතිපල රහිත විය හැකි බව ඇය විශ්වාස කළාය.
අප අද පෝෂණය කල යුත්තේ රාජනි අයුක්තිය සහ අසාධාරණය ඉදිරියේ පෙන්වූ යටත් නොවීමේ මේ දැඩි අධිෂ්ටානයයි. අප ට පවුලක් වශයෙන් ඇය අහිමිවීමෙන් ඇති වූ බලවත් පාඩුව තිබියදී පවා ඇය ගැඹුරු මනුෂත්වය වෙනුවෙන් පිඩිත ජන සමුහයන්ට දායාද කල ඉතිහාසය සදා අනුස්මරණය කරන්නෙමු.
අපේ මතකයේ ඔබ සදාතනිකය.
– දයාපාල තිරාණගම (fb)

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.