කෙහෙළියගේ නඩුවත් පවත්වාගෙන යන්න බෑ – අල්ලස් කොමිසම

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ජීඅයි පයිප්ප මිලදී ගැනීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 9කට අධික මුදලක් රජයට පාඩු කිරීමේ චෝදනා මත කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමැතිවරයාට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩුවෙන් ඔහු නිදහස් කර තිබේ.
අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම අධිකරණයට දැනුම් දී තිබුණේ මේ අල්ලස් නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවයි. ඒ අනුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික සී. රාගල විසින් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇතුළු තිදෙනෙකු සියලු චෝදනාවලින් නිදහස් කරන ලෙස නියෝග කරන ලදි. මෙසේ නිදහස ලැබුවේ වර්තමාන සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, රූපවාහිනී සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති විමලසේන රූබසිංහ සහ එම සංස්ථාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ ය.
2014 දෙසැම්බර් 02 සිට දින 10ක් දක්වා වූ කාල සීමාවට අදාළව ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් සඳහා රූපවාහිනී සංස්ථාවට අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවකදී ජීඅයි පයිප්ප 600ක් ලබාගැනීමේ චෝදනා මත 2015 වසරේ අප්‍රේල් 22 දින අල්ලස් කොමිසම විසින් මේ නඩුව පවරා තිබිණි. නඩුව ගොනු කිරීමේදී අල්ලස් කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් තිදෙනාම ලිඛිත අනුමැතිය ලබාදී නොමැති බව සඳහන් කරමින් මේ නඩුව නැවත පැවරීමට යටත්ව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලා තිබිණි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.