විදුලිබල මණ්ඩලයට මිලියනයේ පඩියට උපදේශකවරුන් දෙදෙනෙක් !

මාසික වැටුප් සහ දීමනා ලෙස රුපියල් මිලියනය බැගින් ගෙවමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට උපදේශකවරුන් දෙදෙනෙකු බඳවාගෙන තිබේ.
විදුලිබල ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේගේ සෘජු උපදෙස් මත මේ පත්කිරීම් සිදු කර ඇත. මණ්ඩලයේ සභාපති එම්.සී.ෆර්ඩිනෑන්ඩු විසින් පසුගිය ජනවාරි 24දා මීට අදාළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.
විදුලිබල මණ්ඩලයේ මීට පෙර මෙවැනි උපදේශක තනතුරු ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර, මේ පත්කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ මුල් වරට ය. මෙසේ අදාළ තනතුරු සඳහා පත්කර ඇත්තේ විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් ආචාර්ය සුසන්ත පෙරේරා සහ මණ්ඩලයේ හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරි එම්.ආර්.රණතුංග ය.
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයට අනුව මෙම උපදේශකවරුන් දෙදෙනා සෘජුව සභාපතිවරයාට පමණක් වගකිවයුතු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.