ඊටීඑෆ් බද්දට කම්කරු ඇමැති විරුද්ධයි !

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ (EPF) සහ සේවා නියුක්තයන්ගේ බාර අරමුදලේ (ETF) මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායම්වලින් බදු අය කිරීමට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කර ඇති අර්ථ නිරූපණයට විරුද්ධ වීමට අමාත්‍යාංශය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් බව කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පැවසීය.
තම අමාත්‍යාංශය ගනු ලැබූ එම තීරණය මහා භාණ්ඩාගාරයට සහ දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත දැනුම් දුන් බව පැවසූ ඇමැතිවරයා, එම බදු මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ද සඳහන් කළේය. එම අර්ථ නිරූපණය වැරදි නිසා එය නිවැරදි කළ යුතු බවත්, මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත්නම් එය වෙනම විවාද කළ යුතු කරුණක් බවත් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.
‘මේක මේ ගැසට් එකෙන් විතරක් ආපු එකක් නෙමෙයි. මීට කලින් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අර්ථ නිරුපණයක් කරලා තියෙනවා EPF, ETF මුදල් ආයෝජනවලින් ලැබෙන මුදල් ඒ පනත යටතේ ආයෝජනයක් හැටියට එන නිසා ඒකට බද්දක් ගෙවන්න ඕනෙ කියලා. අපේ අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා ඒක වැරදියි කියලා. දැන් මාස ගාණක් තිස්සේ අපි ඒක දන්වලා තියෙනවා. එක අපේ ස්ථාවරය. ආදායම් බදු කොමසාරිස්තුමා අපෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා මේක ගෙවන්න කියලා. හැබැයි අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා.’
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.