කුඹුක්කන් ඔයට දිනෙන් දින  කුණු කසළ බැහැර කෙරේ

මොනරාගල, කුඹුක්කන ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුඹුක්කන් ඔය පාලම අසල ඇති හරිත උයන ආසන්නයේ සිදු කරනු ලබන අපද්‍රව්‍ය මුදාහැරීම් නිසා දැඩි පාරිසරික ගැටලු රැසක් මතුවෙමින් ඇතැයි ඒ ආසන්නයේ සිටින ගම්මානවල ජනතාව පවසති.
මේ සම්බන්ධයෙන් මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව වරින්වර දැනුම්වත් කළ ද, ඊට නිසි විසඳුම් ලබා දීම වෙනුවට ප්‍රාදේශීය සභාව මෙම තත්ත්වය මඟහැර යන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් සිටින බවට චෝදනා එල්ල වෙමින් තිබේ.
මත්පැන් බෝතල්, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප, ලන්ච් ෂීට්, ඉටි කවර, සනීපාරක්ෂක තුවා, මුව ආවරණ යනාදී බොහෝ අපද්‍රව්‍ය අසල ඇති රමණීය කුඹුක්කන් ඔයට දිනෙන් දින එකතු වෙමින් පවතින බව අනාවරණය වේ●
සරත් අත්තනායක –  මොනරාගල.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.