භූමිතෙල් හිඟය නිසා කලාප සේවකයෝ කබලෙන් ළිපට !

ගෑස් හිඟය සහ භූමිතෙල් හිඟය හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සේවක සේවිකාවන්ට සහන සලසන ලෙස ඔවුහු ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.
මේ වනවිට කටුනායක, බියගම සහ කොග්ගල වෙළෙඳ කලාප තුනෙහි පමණක් සේවක, සේවිකාවෝ හැත්තෑදහසකට අධික සංඛ්‍යවක් සේවය කරති. ඉන් වැඩි පිරිසක් නිදහස් වෙළෙඳ කලාප ආශ්‍රිතව බෝඩිම් කාමරවල පදිංචිව සිටිති.
මෙම සේවක සේවිකාවන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් භූමිතෙල් උදුන් භාවිතයට හුරු වී සිටින්නේ, කාමරවල පවතින සීමාසහිත ඉඩකඩ හා අඩු වියදමකින් ආහාර සකස් කර ගැනීම හේතුකරගෙන වන අතර, මේ වන විට  නිදහස් වෙළෙඳ කලාපය ආශ්‍රිතව ආහාර පාන අලෙවි කරන වෙළෙඳ සල් රැසක් ගෑස් සහ භූමිතෙල් අර්බුදය හේතුවෙන් වසා දමා ඇත.
ආහාර මිල ඉහළ යාමත්, නවාතැන් ගාස්තු ඉහළ දැමීමත් නිසා තමන්ට තව දුරටත් මෙම රැකියාවල නිරත වන්නට නම්, අනිවාර්යයෙන්ම වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දිය යුතු බව එම සේවක සේවිකාවෝ පවසති●

 

ශිවන්තිකා මුතුගල – කටුනායක.

 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.