හෝටල් දෙකක් හදන්න වැවක්, රක්ෂිතයක් බිලි දෙයි

මිහින්තලේ විහාරයට යාව පිහිටි කටුපොත කන්ද රක්ෂිතය සහ කටුකැලියාව වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශයේ  වනරක්ෂිතය එළි කර හෝටල් ගොඩනැඟිලි දෙකක් ඉදි කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී තිබේ. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා මෙම අවසරය ලබා දී ඇති බවත්, අදාළ ඉදි කිරීම් සඳහා දැනටමත් මූලික කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින බවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති. 
මෙයින් එක් හෝටලයක් ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික සමාගමකට අයත් පුද්ගලයකු විසින් ඉදි කරනු ලබන බවත්, අනෙක් හෝටල් ගොඩනැඟිල්ල ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයන්ට හිතවත් කොන්ත්‍රාත්කරුවකු විසින් ඉදි කිරීමට සැලැසුම් කරනු ලැබ තිබෙන බවත් හෙළිව තිබේ.
මෙම කටුපොත කන්දේ ඉහළ කොටස පුරාවිද්‍යා  බිමක් වන අතර, පහළ කොටස වනජීවී රක්ෂිත කොටසක් බවත් ගම්වාසීහු පවසති. ගොවීන්ගේ විරෝධය නොතකා කුඹුරු හරහා පාරක් ද මෙම ඉදි කිරීම් සඳහා සකසා ඇතැයි වාර්තා වේ●

 

ආර්. ජයසේන – මිහින්තලය

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.