සිංගප්පූරුවේ වී වගා නොකළට මිනිස්සු බඩගින්නෙ ඉන්නෙ නෑලු !

ආහාර හිඟයක් ඇති වුණොත් ලෝකයේ සෑම රටක්ම සිදු කරන්නේ තියෙන තැනකින් ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසයි.
ලංකාවේ ආහාර හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට බොහෝ අය මත පළ කරන බව කී ඇමැතිවරයා ඩුබායි මෙන්ම සිංගප්පූරුව වැනි රටවල වී වගා නොකරන නමුත් ඒ රටවල ජනතාව බඩගින්නේඉන්නෙ නැතැයි ද කියා සිටියේය.හැම රටක්ම ආහාර හිඟයක් ඇති වුණොත් තියෙන තැනකින් ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා බවද පොස්පේට් රාජ්‍ය සමාගමට වසර 50ක් පිරීම නිමිත්තෙන් කොළඹ වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලයේ පැවැති උත්සවයකදී ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.