සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්කරයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්කර තිබේ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයේ කටයුතු කළ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මෙලෙස සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්කර තිබේ.
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය පසුගිය වකවානුවේ ප්‍රසිද්ධියේ රජයේ විවිධ අමාත්‍ය වරුන් හා රජයේ ඇතැම් වැඩපිළිවෙල පවා මාධ්‍ය හරහා විවේචනය කිරීම හේතු වුයේ යැයි දේශපාලන විචාරකයන් පවසයි.
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පසුගියදා සිදුකර තිබු ආණ්ඩු විරෝධී විවේචනය පිලිබදවද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ දැඩි ලෙස අප්‍රසාදය පළ කර තිබිණි.
ආහාර අර්බුදයට අදාල විෂයභාර ඇමැතිවරුන් සහ ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දු ගත් පුද්ගලයන් වගකිව යුතු බවටත්, රටේ මුහුණ සිටින බරපතල අර්බුදයන්ට විසඳුම් දිය හැකි කාලය ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත් දැන් මේවාට විසඳුම් දිය හැක්කේ වෙනත් කණ්ඩායමකට බවටත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පසුගියදා අවධාරණය කර සිටියේය.
බඩු මිල වැඩි වීමට වෙළෙඳ ඇමැති කෘෂිකර්ම ඇමැති, ආහාර ඇමැති වගකිවයුතු බව පැවසූ ප්‍රේමජයන්ත, කෘෂිකර්ම ඇමැති සම්පූර්ණයෙන්ම “ෆේල්” බවද ප්‍රකාශ කළේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.