නිලාවේලි වැටිය කපයි

නිලාවේලි, එරක්කණ්ඩි මෝය ගැඹුරු කරන මුවාවෙන් එහි ඇති වැලිපරය කපා ඉවත් කිරීමේ ජාවාරමක් සිදු වන බව ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයෝ පවසති.
මේ අතර ත්‍රිකුණාමල ලේකම්  කාර්යාලයට ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන ‘දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරය’ පවසන්නේ, කිලෝ මීටරයක් දිගට මීටර් 40ක් පමණ පළල මීටර් තුනක් පමණ ඝනකමින් යුත් වැලි වැටිය මෙලෙස කපා ඉවත් කරන බවයි.
නිලාවේලි, එරක්කණ්ඩි මෝය සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත් මනරම් දර්ශනීය ස්ථානයක් වන අතර, වැලි පරය ආශ්‍රිතව කොරල් පරයක් ද නිර්මාණය වී ඇත්තේ ස්වාභාවිකව බව දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය වැඩි දුරටත් සදහන් කර ඇත.
කෙසේ වෙතත්, වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කැණීම් ඉංජිනේරු එම්. තුල්සිදාසන් පවසන්නේ මෝයට උතුරු දෙසින් ධීවරයන් මුහුදට ගමන් කරන මාර්ගයේ වැලි කපා ඉවත් කිරීමට පමණක් අවසර දී ඇති බවයි●

 

ආර්. ජයසේන – ත්‍රිකුණාමලය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.