ජවිපෙ රට පුරා උද්ඝෝෂණ මාලාව දෙසැ. 23 සහ 24

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම උද්ඝෝෂණ මාලාව දෙසැ. 23 සහ 24 දින රට පුරා ප්‍රධාන නගර ආවරණ්‍ය වන ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂය පවසයි.
ඉහළ නැංවූ තෙල් මිල පහළ දමා වහා ජනතාවට සහන සලසනු! අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල වහා අඩු කරනු!
යන තේමාව යටතේ මෙම උද්ඝෝෂණ මාලාව සංවිධානය කර තිබේ.
මෙම උද්ඝෝෂණ මාලාවේ ඊයේ පැවති මහරගම, කෑගල්ල සහ අකුරැස්සට අදාල ජායාරුප පහත පළවේ
ඊයේ 23 ඒ ඒ දිස්තික්කයට අදාළ උද්ඝෝෂණ පැවති නගර මෙසේය.
කොළඹ – මහරගම
ගම්පහ – කිරිබත්ගොඩ
රත්නපුර – රත්නපුර බස්නැවතුම
කෑගල්ල – කෑගල්ල නගරය
මොනරාගල – සෙවනගල ඩන්ඩුම හංදිය
මාතලේ – දඹුල්ල නගරය, විල්ගමුව නගරය
නුවරඑළිය – වලපනේ
අනුරාධපුර – නව නගරය
ගිනිගත්හේන
අද දිනයේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙන නඟර සහ වේලාවන් මෙසේය.
කළුතර – පානදුර දෙසැ. 24 ප.ව. 4.00
ගාල්ල – ගාල්ල දෙසැ. 24 ප.ව. 3.30
මාතර – අකුරැස්ස දෙසැ. 24 පෙ.ව10.00
බදුල්ල – බදුල්ල බස් නැවතුම දෙසැ. 24 ප.ව. 3.00
කුරුණෑගල – කුරුණෑගල නගරය දෙසැ. 24 පෙ.ව. 10.00
පුත්තලම – හලාවත නගරය දෙසැ. 24 ප.ව. 4.00
රිකිල්ලගස්කඩ දෙසැ. 24 පෙ.ව. 10.00
පුණ්ඩලුඔය දෙසැ. 24 ප.ව. 2.00
පොළොන්නරුව – කදුරුවෙල දෙසැ. 24 ප.ව. 5.30
ත්‍රිකුණාමළය – ත්‍රිකුණාමලය දෙසැ. 24 පෙ.ව. 11.00
මහරගම

කෑගල්ල

අකුරැස්ස

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.