ජහමනයාගේ ගමන් ගීතය

අප්පච්චිට රට දුන්නම අනාගතේ සුබවුනාලු
බාප්පොච්චි ඇලඩින්ගේ පාන අරං ගොඩවුනාලු
සනුහරේම එකතු වෙලා ඉන්ට රටක් හදනවාලු
කතිරෙ ගහපු මහජනයට පුන්ට රෙකත් නැති වෙලාලු
අමුතු ඇටේ කෑලි කඩල වෙන්දේසියෙ දමනවාලු
ණය ගෙවන්න ණය අරගෙන ණය හිමාලෙ හදනවාලු
පෝර නැතුව කෙත් බිම්වල සරු තණකොල වවනවාලු
ගොවිරාළගෙ මඩ හෝදල ආයෙ මඩේ ඔබනවාලු
දියවැඩියා අඩු කරන්න සීනි ගාන ඉස්සුවාලු
ඉල්ලුම සීරෝ කරන්න ඉන්ධන මිල ඉස්සුවාලු
කෑදරකම අඩු කරන්න හාල් ගාන ඉස්සුවාලු
මහ බැංකුවෙ මහරාළගෙ තියරි වලින් ගොඩ ගියාලු
ගිහිං පෝලිමේ කතිරය ගහලා දැං ජය වෙලාලු
තාප්පවල ඇඳි කුඹුරේ රන් කරලින් බර වෙලාලු
දර තියෙද්දි ගෑස් මොටද කුස්සියෙ බත ඉදෙනවාලු
ලාබෙට බඩු අපිට මොටද වැඩි මිලටම ගන්නවාලු
– චූලානන්ද සමරනායක (fb)

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.