කැබිනට් මණ්ඩලය පවා නොදැක්ක යුගදනවි බලාගාර ගිවිසුම අනුර පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලය පවා නොදැක්ක යුගදනවි බලාගාර ගිවිසුම අනුර පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකර සඟවාගෙන සිටින යුගදනවි බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ඇමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම සමඟ අත්සන් කෙරුණු ගිවිසුම තමා සභාගත කරන බව පවසමින් ජාතික ජන ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවට අද (10) ඉදිරිපත් කළේය.
ඒ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක් වෙමිනි.
විපක්ෂය හැටියට අප මෙම ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නැයි නොයෙක් වර ඉල්ලීම් කළත් රජය හෝ විදුලිබල අමාත්‍යවරයා එය නොකළ බවත්, පාර්ලිමේන්තුවට තියා යුගදනවි බලාගාර ගිවිසුම කැබිනට් මණ්ඩලයට පවා ඉදිරිපත් කර නැති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.
මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මස 21 වැනිදා අත්සන් කර ඇති මෙම ගිවිසුම දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවයකින් තොරව රටට ජනතාවට හෙළිදරව් නොකර සිටිය යුතු බවට වූ වගන්තියක් ඇතුළත්ව ඇති බවත් මේ රටේ දේපළ සම්බන්ධයෙන් එසේ කටයුතු කළ හැකි ප්‍රශ්න කරන බව ද මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.
“රටේ දේපළ අයිති මේරටේ මහජනතාවට,එහෙම නැතුව මේ රටේ දේපළ, මුදල් ඇමැතිවරයාට හෝ මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට පවරා නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ දේපළ පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු දැන ගැනීමට අයිතියක් තිබෙනව” යැයි අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේය.
මෙම ගිවිසුම ලබා දෙන්නැයි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අවස්ථා ගණනාවකදීම ඉල්ලීම් කළද එය නොලැබුණු බව සඳහන් කළ මන්ත්‍රීවරයා, රටේ මහජනතාවට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනගැනීමට තමා මෙම ගිවිසුම සභාගත කරන බවද සඳහන් කළේය.


Leave a Reply

Your email address will not be published.