සියලු සේවකයින් සඳහා රු.10000 කින් වැටුප් වැඩිකරනු, අද පාර්ලිමේන්තු අසල උද්ඝෝෂණ

සියලු සේවකයින් සඳහා රු.10000 කින් වැටුප් වැඩිකිරීම ඇතුළු මූලික කරුණු 4ක් මුල්කරගෙන අද(08) පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ඉදිරිපට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි.
සියලු සේවක වැටුප් රු. 10000 කින් ඉහළ දමනු
රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව අවු. 65 කිරීමේ යෝජනාව හකුලාගනු
රාජ්‍ය සේවකයින් රටට බරක් ලෙස ආණ්ඩුව කළ ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කරගනු
අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට වැට බඳින චක්‍රලේඛය අහෝසි කරනු..
කරුණු මුල්කරගනිමින් අද දින අසනීප නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හා පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ඉදිරිපිට දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන ලදී.
අයවැය තුළින් රාජ්‍ය සේවයේ ඇතුළු සියලු අංශවලට වැටුප් වැඩිකිරීමක් සිදු නොකළහොත් ලබන වසර ආරම්භ වන්නේම රාජ්‍ය සේවක වර්ජන හා විරෝධාවලින් බවත් වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනා ඇතුළත් කර ආණ්ඩුවට අය වැය සම්මතකර ගැනීම සඳහා තව දින දෙකක කාලයක් ඇති බැවින් විරෝධතාකරුවන්ගේ හඬට ආණ්ඩුවක් ලෙස ඇහුම්කන් දිය යුතු බව මෙම විරෝධතාවයට එක්වූ අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ පැවසීය.
මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා වෘත්තීය සමිතිගණනාවක නියෝජිතයන් මෙහිදී මාධ්‍යට අදහස් දක්වන ලදී.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.