හල්පාතොට පොම්පාගාරය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නෑ

බද්දේගම හම්මෑලියේ සිට හෑගොඩ දක්වා ඉදි කරන ලද ගිං ගඟ පළමු අදියරේ ව්‍යාපෘතියට අයත් හල්පාතොට පොම්පාගාරය පිටුපස ඇති අක්කර 50කට වැඩි කොටවිල දෙණිය කුඹුරු යායේ වැසි ජලය පොම්පාගාරය මඟින් නිසි පරිදි ඉවත් නොකිරීම නිසා ගොවීන්ට සෑම කන්නයකම දෙවරක් කුඹුරු වැපිරීමට සිදුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙසේ වීමට හේතු වී තිබෙන්නේ, මෙම පොම්පාගාරයේ සවි කර තිබූ ජල මෝටර් ඉවත් කර අලු‍තින් සවි කරන ලද මෝටර් කුඩා නිසා බවත්, කුඹුරු යාය මැදින් ඇති ඇළේ ජලය කුඹුරට වඩා ඉහළින් පිරී තිබීම නිසා බවත් ගොවීහු පවසති.
“මේ කුඹුරු යාය අක්කර පනහකට වැඩියි. රජයෙන් කියනවා වගා කරන්න කියලා. මේ පාර පෝර ටික අපිම හදාගෙන මේ මස මුල දී කුඹුරු වැපිරුවා. ඇළ පිරුණා. වැස්සට සේරම සෝදාගෙන ගියා. එක් දිනකට එක් අයකුට කුලිය රුපියල් 2,500.00ක් දෙන්න ඕනෑ. මගේ කුඹුර වගා කරන්න රුපියල් ලක්ෂ තුනකට වඩා මට වියදම් වුණා. මගේ කුඹුරේ සිට පොම්පාගාරයට
දුර මීටර් 100යි. කුඹුර අයිනේමයි ඇළ තියෙන්නේ. පොම්පාගාරය හරියට ජලය පිට කරනවා නම්, මේ කුඹුරු දෙපාරක් වපුරන්න ඕනෑ වෙන්නේ නැහැ”‍ යනුවෙන් කොටවිල දෙණිය ගොවි කමිටුවේ සාමාජිකයකු වන එල්. ඊ. සිරිලාල් පවසයි●

ධනුෂ්ක ලිහිණියාගම – බද්දේග

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.