“පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ටාර්ව අස් කරනවා” – ඇමති – “ඇමතිවරයාට බෑ මාව අස්කරන්න”

පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාව ධුරයෙන් ඉවත් කර පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සඳහන් කරයි.
2014 වසරේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයකට අනුව ග්ලයිෆොසෙට් ඇතුළු පළිබෝධ නාශක 5 ක් තහනම් කරමින් පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ නියමයෙන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයක් මගින් යලි ඊයේ (22) අවලංගු කළේය.
ඇමතිවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශයට අදහස් දක්වමින් පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් ආචාර්ය ජේ.ඒ. සුමිත් පවසන්නේ තමන්ව ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට අමාත්‍යවරයාට නොහැකි බවයි.
නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මත ග්ලයිෆොසෙට් ඇතුළු පළිබෝධනාශක කිහිපයක් සඳහා පනවා තිබු තහනම ඉවත් කර ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ බව ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.