පක්ෂපාතී මාධ්‍ය ආයතන පාලනයට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති බලය ඉල්ලයි

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණ වඩාත් සාධාරණ හා ස්වාධීන ලෙස පැවැත්වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නීති කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීම සඳහා මැදිහත් වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද ‍දේශප්‍රිය මහතා කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත. ඊට අදාල යෝජනා ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කාලසීමාවේදී මාධ්‍ය ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී ඇති මාධ්‍ය උපමාන නීතියක් ලෙස සම්මත කර ගැනීමට සහයෝගය දක්වන ලෙස කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ. 

ජනාධිපතිවරණය සමයේ අවස්ථා කිහිපයකදී මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අවධාරණය කළේ මාධ්‍ය ආයතනවලට අදාල මාධ්‍ය උපමාන සකස් කර තිබෙන නමුත් එම මාධ්‍ය උපමාන කඩ කරන මාධ්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමට බලයක් නොමැති බවයි. එම බලය මැතිවරණ කොමිසමට ලබාගත හැක්කේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුත්තේ රජය හා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාල පක්ෂ බවත් ඔහු එහිදී අවධාරණය කළේය.

මීට අමතරව අත්හිටුවා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්විය යුතු බවත්, ඒ සඳහා බාධා වී ඇති රෙගුලාසි සම්මත කර ගැනීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙස ද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ. එසේම පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන ක්‍රමවේදයේ පවතින අඩුපාඩු නිවැරදි කරගත යුතු බව ද මහින්ද ‍දේශප්‍රිය මහතා අවධාරණය කරයි.

LNW

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.