හදිසි මහ මැතිවරණයක් නැහැ – මාර්තු වනතෙක් භාරකාර ආණ්ඩුවක්

හදිසි මහ මැතිවරණයක් නැහැ – මාර්තු වනතෙක් භාරකාර ආණ්ඩුවක්

රනිල් වික‍්‍රමසිංහ අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු එම පක්ෂයේ සමීපතමයන් කිහිපදෙනෙකු විසින් කරන ලද සාකච්ඡාවකදී තීරණය කර ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයක් සඳහන් කරයි.

මෙම භාරකාර ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන් 15 දෙනෙකු පමණක් ලත් කිරීමට නියමිතය. මීලග මහ මැතිවරණය තෙක් එම භාරකාර ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමට ඒ අනුව තීරණය වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වන තෙක් සිය ඉල්ලා අස්වීම භාරදීමට කටයුතු කර නැත.


Leave a Reply

Your email address will not be published.