ටිරාන් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ! ඇමති ධුරයකුත් ලැබෙන ලකුණු !

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙන්ම ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු ද වන ටිරාන් අලස් මහතා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ඒ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීව‍රයෙකු ලෙසයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ මුල්පෙල ක්‍රියාකාරිකයෙකු වූ අලස් මහතාට ඔහු සිදුකළ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ඇමති ධුරයක් ලබාදීමටද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු ඉදිරියේදී ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙනු ඇති අතර ඉන් අනතුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රබල පුටුවක් අලස්ට මහතාට හිමිවනු ඇත.

LNW

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.