මැතිවරණය සැක සහිතයි..- මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික රත්නජීවන් හූල්

නොවැම්බර් 16 වන දා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් “බොහෝ පුරවැසියන්ට ද දැනෙන ආකාරයට අපැහැදිලි බවක් මතු ව ඇතැයි,” ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල් පවසයි. මාධ්‍ය වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඔහු පවසා ඇත්තේ, “ඡන්ද විමසීම පිළිබඳව තමන්ට සැකයක් මතුව ඇති,” බවය.

මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල් එලෙස සැක සංකා මතු කර ඇත්තේ, මෑතකදී සිදුවූ බව කියන සිද්ධි කිහිපයක් උදාහරණ වශයෙන් ඉදිරිපත් කරමිනි. මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල් සිය ලිපිය මගින් ඇතැම් තේරීම් භාර නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අනාවරණය කර තිබේ. අඩ්ඩාලච්චේනෙයි ප්‍රදේශයේ සිදුවූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන භාර සහකාර තේරීම් භාර නිලධාරියා සහ අම්පාර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා බලය අයුතු ලෙස භාවිත කර ඇතැයි ඔහු චෝදනා කර තිබේ. ඊට අමතරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන භාර සහකාර තේරීම් භාර නිලධාරියා ව්‍යාජ ලිපි ශීර්ෂ භාවිත කර ලිපි යවා ඇතැයි ද එහි සඳහන් වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අගතියට පත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ ද ඒ පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ තීන්දුව ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කර නැතැයි මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල් පවසයි. මීට අමතරව ඇතැම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ද මෙම ලිපිය මගින් විවේචනයට ලක්ව තිබේ.

මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල්ගේ ලිපියෙහි දැක්වෙන්නේ, “ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනවලින් ඇතැම් නිශ්චිත ඡන්ද දායකයින්ගේ නම් කපා හැරීමට ඇතැම් ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් කටයුතු කර ඇතැයි පෙනී යන,” බවය. තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කළ බවත් ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බවත් ලිපියෙහි දැක්වේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.