පොහොට්ටුවේ කැම්පේන්වලට පාසල් සිසුන් යොදාගෙන ! – මැතිවරණ කොමිසම නිහඬයි

පොහොට්ටුවේ කැම්පේන්වලට පාසල් සිසුන් යොදාගෙන ! – මැතිවරණ කොමිසම නිහඬයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් මැතිවරණ නීති ද උල්ලංඝනය කරමින් සිය ප්‍රචාරක කටයුතු සහ දේශපාලන කටයුතු වලට පාසල් සිසුන් යොදාගෙන තිබෙනු පසුගිය දා දක්නට ලැබුණි. පසුගිය 06 වන දින මැදමුලන දී පැවති ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ උත්සවයක් සඳහා මේ අයුරින් පාසල් සිසුන් යොදා ගැනීම සාක්ෂි සහිතව අනාවරණය විය.

පොදුජන පෙරමුණ විසින් දිගින් දිගටම දරුණු ආකාරයට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන අතර මැතිවරණ කොමිසම ඒ සම්බන්ධව නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බවක් පෙනෙන්නට නැති බව ස්වාධීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පවසයි. එබැවින් පොදුජන පෙරමුණ නිදහසේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් සිටින බවත් මේ වන විට පාසල් සිසුන් පවා ඊට යොදාගෙන ඇති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.


Source – newstube

Leave a Reply

Your email address will not be published.