කොතලාවල පනතට එරෙහි අදත් විරෝධතා

කොතලාවල පනතට එරෙහි ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානය විසින් අද (06) කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදී. අද දහවල් 12.30 ට පමණ ආරම්භ වූ මෙම විරෝධතාවය සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලව පවතී අතර මේ සඳහා විශාල පිරිසක් සහබාගි විය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.