මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය ලිප්ටන් වටරවුමේදී එක්වෙයි

කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය පනත් කෙටුම්පත වහාම ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙස ආණ්ඩුවට බල කරමින් අද (05) දින කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.
අධ්‍යාපන මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය විසින් මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබූ අතර ඊට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය, වෘත්තීය සමිති, බහුජන සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, ශිෂ්‍ය සංවිධාන, ආගමික සංවිධාන, කලාකරුවන්, දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළු අධ්‍යාපනය මිලිටරිකරණයට එරෙහි පාර්ශව රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.
මෙම විරෝධතාවයට සම්බන්ධවූවන් අවධාරණය කර සිටියේ කොතලාවල පනත් කෙටුම්පත වහාම හකුළා ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බවත් කිසි ලෙසකින් හෝ සිවිල් අධ්‍යාපනය සහ මිලිටරි අධ්‍යාපනය එක් කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බවයි. අධ්‍යයනය යනු අණ පිලිපැදීම නොව ප්‍රශ්න කරමින් සංවාද කරමින් කරනු ලබන ගවේෂණයක් බැවින් අධ්‍යාපනය මිලිටරිකරණ කිරීමේ සූදානම පරාජය කිරීමට සැමගේ වගකීමක් බව අවධාරණය කර සිටියහ.

 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.