කොතලාවල පනතට විරෝධයපා කොළඹ වෛද්‍යපීඨ සිසුන් ලිප්ටන් වටරවුමට

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල පනතට විරෝධය පා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනක් කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී අද (04) පැවැත්විණි.
වෛද්‍ය පීඨ සිසුහු කළු පටි පැළැඳ විරෝධතා පුවරු හා බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ලිප්ටන් වටරවුමේ සියලුම පාරවල් ආවරණය වන සේ විරෝධතාවයේ නිරත විය.
කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ අසලින් පා ගමන ආරම්භ වූ අතර එතැන් සිට වෝඩ් පෙදෙස ඔස්සේ පැමිණ ලිප්ටන් වටරවුමට පැමිණි පිරිස විරෝධතාවයේ නිරත වූහ.
විරෝධතාවය අවසානයේ සිසු නායකයින් හා සිසු දෙමාපිය සංගමය, දන්ත වෛද්‍ය සංගමය වෙනුවෙන් ද අදහස් දක්වන ලදී.


සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.