ජයතිලක කම්මැල්ලවීරට සහෘද ලේඛකයන්ගෙන් ප්‍රණාම

ජයතිලක කම්මැල්ලවීරට සහෘද ලේඛකයන්ගෙන් ප්‍රණාම

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර දශක ගණනාවක් පුරා නිර්මාණ සාහිත්‍යයේ හා සමාජ සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ ඉටු කළ සුවිශේෂ කාර්යභාරය උදෙසා ප්‍රණාම දැක්වීමක්, ස‍හෘද ලේඛකයන් විසින් ඊයේ (07) සංවිධානය කර තිබිණි. ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවති ‘ජයතීර්ථ’ නම් ජයතිලක කම්මැල්ලවීර උපහාර උළෙල සඳහා කළා සාහිත්‍ය ක්‍ෂේස්ත්‍රයේ ප්‍රවීනයන් මෙන්ම යුග කිහිපයක පාටකයන් සහ හිතවතුන් විශාල පිරිසක් සහභාගි විය. මෙහි ප්‍රමුඛ දේශනය මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති විසින් පවත්වනු ලැබීය.


Leave a Reply

Your email address will not be published.