යාන්ඔය රක්‍ෂිතයේ විනාශය ගැන බලධාරීන්ට කිව්වාට වැඩක් නෑ

යාන්ඔය රක්‍ෂිතයේ කුඹුරු ඉඩම් අක්කර සිය ගණනක් සඳහා ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කර ඇතැයි අනාවරණය වේ.

මේ වන විට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් විසින් රක්‍ෂිත භූමියේ හෝටල් ගණනාවක් ඉදි කරනු ලැබ ඇති අතර, ඒ සඳහා අවසර ලබා ගැනීම සිදු වූයේ කෙසේ දැයි යන්න ගැටලුවක් බව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මෙම රක්‍ෂිතය අත්පත් කර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන පරිසර විනාශය සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් හෝ වගකිව යුතු ආයතන නිසි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන බව ද වාර්තා වේ.
“මේ සම්බන්ධයෙන් දිගින්දිගට ම මේ රක්‍ෂිත ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කර තිබෙනවා. නමුත්, මේ විනාශය නවතින බවක් පෙනෙන්නට නෑ. මෙම රක්‍ෂිතයට අයත් නියමිත භූමි ප්‍රමාණය කොපමණ ද කියලා ඇතැම් රජයේ ආයතනවල නිලධාරීන් වසන් කරමින් සිටිනවා. මේ විනාශය නැවැත්වීමට නොහැකි මූලික හේතුව ඒකයි. 1965 ලුණුබැම්ම ව්‍යාපාරයෙන් මෙම රක්‍ෂිත ඉඩම් මුළු ප්‍රමාණය අක්කර 3,200ක් වශයෙන් සඳහන් වුණත්, ඒ ප්‍රමාණය නිශ්චිත නෑ. එනිසා වසර ගණනක සිට සිදු වන මේ විනාශය නවත්වා ගන්න බැරිවෙලා තියෙනවා.”
මෙම රක්‍ෂිතයේ ඉඩම් විනාශය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරමින්, ශාන්ත ජෝශප් ගොවි සංවිධානයේ ලේකම්, ඩබ්ලිව්. දයාසිරි ප්‍රනාන්දු ‘ලංකා රටේ කතා’වට ප්‍රකාශ කළේ ය●

ආර්. ජයසේන – වෙන්නප්පුව

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.