බෙදන්න යැවූ සිමෙන්ති හම්බන්තොටින් කොළඹට

බෙදන්න යැවූ සිමෙන්ති හම්බන්තොටින් කොළඹට

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින්   ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ සමයේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරිමේ සිද්ධින් පිළිබඳව ලැබි පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ පවත්වාගෙන යන බව මැතිවරණ කොම්සමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හා සංස්ථාවල අලුතින් පත්විම් ලබාදීම්, මාරු කිරිම්, උසස්විම් ලබාදිමේ සිද්ධින් ගණනාවක් පිළිබඳව ලැබි ඇති පැමිණිලි විභාග කිරිමෙන් පසු ඒවා අත්හිටුවිමට පියවර ගත් බව ප්‍රකාශ කළේය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ පිහිටුවා ඇති පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට අමතරව සැම දිස්ත්‍රික්කයකම මැතිවරණ කාර්යාලයකටම මෙවැනි පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා තිබේ. පැමිණිල්ලක් ම අදාළ පාර්ශවයන්ගෙන් කරුණු විමසා විභාග කරන බවත්, ඒ අනුව හම්බන්තොට බෙදාහැරිමට යවා තිබු සිමෙන්නි තොගයක් ආපසු කොළඔට ගෙන්විමට පියවර ගත් බවත් සභාපතිවරයා සදහන් කරඇත.


Leave a Reply

Your email address will not be published.