ගුරු ,විදුහල්පතිවරුන් ගාල්ල නගරයේ විරෝධතාවයක

ගුරු ,විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා වහා ඉවත් කරනු!, ආණ්ඩුවේ මර්දනය නතර කරනු ! අධ්‍යාපනය විකිණිමේ හා මිලිටරීකරණය කිරීමේ කොතලාවල පනත හකුළාගනු! වසර 24 ක් අහිමි කළ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් වහා ලබා දෙනු! යන ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව අද(28) ගාල්ල නගරයේ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණ.
මෙම විරෝධතාවය දකුණු පළාතේ ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි වූ බව ගාල්ල අප වාර්තාකරු පවසයි.
අද ගාල්ල නගරයේදී පැවති ගුරු විරෝධයට එක්වූ දැවන්ත ගුරු පිරිසෙන් ගාල්ල නගරය පිරි ගියේය.
වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට ගෙන ඒම වෙනුවෙන් 85%ටත් වඩා මේරටේ ගුරුවරුන් පෝලීමේ ගිහින් ඡන්දය දුන්න බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත.
පසුගිය ජනාධිපතිවරනයේ සහ පාර්ලිමේන්තු මහාමැතිවරනයෙ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රතිපල විශ්ලේෂනය කිරීමෙන් එය පැහැදිලි වේ.
ගුරුවරුන්ගෙ සාධාරණ අරගලය වෙනුවෙන් කොවිඩ් වසංගතයේ අවදානම තිබියදීත් රජයේ මාධ්‍ය වලින් ගුරු වර්ජන හෙලා දකිමින් ප්‍රකාශ නිකුත් වෙත්දීත් අද වන විට රටපුරා සෑම නගරයකම පවත්වන උද්ඝෝෂණ වෙනුවෙන් මෙතරම් දැවන්ත යෝධ ගුරුපවුරක් ගොඩනැගෙන්නේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට ඇති විරෝධය නිසාමය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.