‘‘අධ්‍යාපන මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය‘‘ පිහිටුවයි

ලබන 06 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීමට නියමිත කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල පනත පොලාවේදී පරාජය කිරීම සඳහා ‘‘අධ්‍යාපන මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය‘‘ නමින් නව සංවිධානයක් පිහිටුවාගෙන තිබේ.
විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ මූලිකත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති නව සංවිධානයට වෘත්තීය සමිති හා දේශපාලන සංවිධාන රැසක් එක්ව තිබේ.
‘අධ්‍යාපන මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය’ට ශිෂ්‍ය සංගම්, වෘත්තීය සමිති, ගුරු සංගම් ආගමික සංවිධාන සම්බන්ධ වී තිබෙන බව එම ව්‍යාපාරයේ සම කැඳවුම්කරු ආචාර්ය දිලීප විතානගේ පවසයි.
අධ්‍යාපන මිලිටරීකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරයේ පළමු මාධ්‍ය හමුව අද (27) සවස 3.00 ට CMU ශාලාව, කොළඹ 3 හීදි පැවැත්වේ.
“අධ්යාපන මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්යාපාරය”25  දින නිර්මාණය විය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.