ලාෆ්ස් ගෑස් මාබිම පර්යන්තයත් අද සිට වසා දමයි – හම්බන්තොට වැහුවේ සිකුරාදා !

ලාෆ්ස් ගෑස් ආයතනයේ මාබිම පිහිටි බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය හෙවත් ගෑස් පර්යන්තය අද (27) සිට වසා තබන බව එහි සේවකයන්ට ඊයේ (26) දැනුම් දී තිබේ. කෙසේ නමුත් අනියම් සේවකයින්ට සේවයට පැමිණිය යුතු යැයි පවසා තිබේ.
එම ආයතනයේ හම්බන්තොට ගෑස් පර්යන්තය ද පසුගිය සිකුරාදා සිට වසා දමා තිබේ. කොළඹ වරාය හරහා එන ගෑස් තොග මාබිම හරහාත්, හම්බන්තොට වරාය හරහා එන ගෑස් තොග හම්බන්තොට හරහාත් බෙදාහැරීම සිදු වේ.
නැවත ලබන 01 වැනිදා සිට මාබිම ගෑස් පර්යන්තය විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ද සේවකයන්ට දැනුම් දී ඇත. ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් පිරවීම සහ සාමාන්‍ය හෝටල්වල භාවිත කරන ගෑස් සිලින්ඩර් පිරවීම නතර කෙරුණද, ගෑස් යොදාගෙන නිෂ්පාදන සිදුකරන සමාගම්වලට අවශ්‍ය තොග අඛණ්ඩව සැපයීමට අදාළ සැලසුම් ද ආයතන පාලනාධිකාරිය විසින් සකස් කර තිබේ.
මේ අතර ලාෆ්ස් ගෑස් ආයතනයේ හිමිකාරිත්වයේ වෙනසක් ළඟදීම සිදුවීමට නියමිත බව ද විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් ක

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.