කොතලාවල පනතට, නිරෝධායනය මුවාවෙන් කරන මර්දනයට එරෙහිව කිරිබත්ගොඩදී උද්ඝෝශන

කොතලාවල පනතට, නිරෝධායනය මුවාවෙන් කරන මර්දනයට එරෙහිව කිරිබත්ගොඩදී උද්ඝෝශන

“ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව විසඳනු !, නිරෝධායනය මුවාවෙන් ගෙනයන මර්දනය නවතනු !, නිදහස් අධ්‍යාපනය වනසන කොතලාවල පනත හකුලා ගනු !” යන ඉල්ලීම මුල්කරගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සංවිධානය කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් කිරිබත්ගොඩ නගරයේ දී අද (15) පැවැත්විණ.
නිරෝධායනය මුවාවෙන් ගෙනයන වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් මර්දනය කිරීම, සහ දැනට නිරෝධාන මධ්‍යස්ථානවල රඳවා සිටින ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ජෝසෆ් ස්ටාලින් ඇතුළු සාමාජිකයන් වහා නිදහස් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කීපයක් හේතුකොටගෙන මෙම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ ඇතුළුව ගුරුවරු ගුරුවරියන් මෙන්ම විදුහල්පතිවරුන් ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.